LU Open Minded ir sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Nordea banku veidots klātienes un tiešsaistes izglītības projekts, kas piedāvā pilnveidot sevi un aizrautīgi izzināt aktuālas tēmas kopā ar Latvijas labākajiem lektoriem. To var darīt divējādi – klātienē, reizi nedēļā tiekoties aci pret aci ar lektoru, vai arī bez maksas sekojot līdzi kursiem internetā. Katrā kursā ir sešas līdz divpadsmit lekcijas, literatūra, pārbaudes darbs kursa noslēgumā un apliecinājums par kursa pabeigšanu. Laipni lūdzam izpētīt brīvi pieejamo lekciju kursu piedāvājumu mūsu mājaslapā!

 

Open Minded Practical ir projekta atzars, kas piedāvā praktiski pielietojamus zināšanu kursus profesionāļiem, uzņēmumu vadītājiem un citiem, kuri vēlas pilnveidot sevi, lai augtu kā profesionālajā, tā privātajā dzīvē. Uz tikšanos lekcijās!

Kursi, atvērti klātienei

Alan Amron: Patents, start-ups and the processes

Five lectures starting from September 15

Vents Sīlis: Četras lekcijas par seksualitāti

Četras lekcijas klātienē, sākot ar 9. augustu

Artis Svece: Kritiskā domāšana un informācijas analīze

Četras lekcijas klātienē, sākot ar 22. augustu

Kursi, atvērti klātienei

Guna Kalniņa: Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi

8 lekcijas tiešsaistē, sākot ar 29. maiju

Ansis Jurģis Stabingis: Gribasspēks

Astoņas lekcijas tiešsaistē, sākot ar 2. maiju

Kursi, atvērti klātienei

Ivars Ījabs: Nacionālisms

12 lekciju video patstāvīgai studēšanai

Gundars Bērziņš: Ievads organizāciju stratēģijā

7 lekciju video patstāvīgai studēšanai

Artis Svece: Dzīvnieku un vides ētika

8 lekciju video patstāvīgai studēšanai

Cilvēka veselība, vide, veselīgs dzīvesveids

12 lekciju video patstāvīgai studēšanai

Vjačeslavs Kaščejevs: Fizikas paradigmu spēks un bezspēcība

6 lekciju video patstāvīgai studēšanai

LU piedāvā jauno pasniedzēju popularzinātniskas videolekcijas

4 lekciju video patstāvīgai studēšanai

Ilgonis Vilks: Visuma noslēpumus šķetinot

12 lekciju video patstāvīgai studēšanai

Kaspars Eihmanis: Budisms Rietumu lielpilsētu iemītniekiem

12 lekciju video patstāvīgai studēšanai