1. lekcija. Ievads: Stratēģijas vēsture, definīcijas, biznesa modelis