1. lekcija: Kognitīvo zinātņu attīstība un uztveres un kognitīvo procesu struktūra