1. LEKCIJA. NO PLAKANĀS ZEMES LĪDZ TUMŠAJAI ENERĢIJAI