1. lekcija. Praktiskā ētika: dzīvnieku un vides ētikas specifika