1. nodarbība. Plānošana, gatavošanās, tēmas izpēte