Ilgonis Vilks: Visuma noslēpumus šķetinot

10. lekcija. Vai mēs Visumā esam vieni?