Ilgonis Vilks: Visuma noslēpumus šķetinot

11. lekcija. Ko mums darīt kosmosā?