12. lekcija. Kopsavilkums. Nacionālisms mūsdienu Latvijā.