2. lekcija. Aivita Putniņa: Sieviešu un vīriešu attiecības