2. lekcija: Cilvēka atmiņa, patība, domāšana, sadalītie kognitīvie procesi