2. LEKCIJA. KRITISKĀ DOMĀŠANA – DISCIPLINĒTS SPRIEŠANAS VEIDS