2. lekcija. Kritiskā domāšana – disciplinēts spriešanas veids