1. lekcija. Ulmanis: Diktators-eiropietis. Nedemokratisku režīmu performativās prakses 20. gs. 30. gados Eiropā. Paralēles un lokālās versijas

Dr. art., prof. Deniss Hanovs (Rīgas Stradiņa Universitāte) 23. aprīlī, Birojnīcā Berga bazārā   Lekcijas uzdevums ir atklāt kopējās iezīmes un atšķirības, kādas bija diktatoriskajiem režīmiem starpkaru Eiropā. Vai tikai iekšpolitiskās grūtības, propaganda un citi tradicionāli sauktie režīmu izveidošanas cēloņi bija iemesls autoritārisma laikmetam Eiropā; vai arī Eiropas sabiedrību tiekšanās uz autoritārismu bija iekodēta Eiropas..

Posted in Pārvērtējot vadonismu Latvijā: Kārlis Ulmanis vēsturē, kultūrā un atmiņā | Comments closed

2. lekcija. 1934. gada 15. maija apvērsums un tā tehnoloģija

Dr.hist. Valters Ščerbinskis (Rīgas Stradiņa Universitāte) 30. aprīlī, Birojnīcā Berga bazārā   1934. gada 15. maija apvērsums Latviju, kā vienu no pēdējām Eiropas valstīm noveda pie autoritārisma. Kādi bija 15. maija apvērsuma iemesli, cēloņi? Kā tika plānots un norisinājās apvērsums? Kā Latvijā notikušo valsts apvērsumu vērtēt no apvērsumu tehnoloģiju viedokļa?     Lekcijas prezentāciju iespējams..

Posted in Pārvērtējot vadonismu Latvijā: Kārlis Ulmanis vēsturē, kultūrā un atmiņā | Comments closed

3. lekcija. Kārļa Ulmaņa režīma saimnieciskā politika

Dr.hab.hist. prof. Aivars Stranga (Latvijas Universitāte) 7. maijā, Birojnīcā Berga bazārā  Sabiedrības atmiņā K. Ulmaņa režīms palicis kā ekonomiskās veiksmes stāsts, kas Latviju padarījis par vienu no attīstītākajām valstīm Eiropā. Vai to apstiprina arī avotu materiāls? Lekcijā mēģināsim rast atbildi uz to kāda bija „nemitoloģizētā” 15. maija režīma saimnieciskā politika, tās izpausmes un attīstības perspektīvas…

Posted in Pārvērtējot vadonismu Latvijā: Kārlis Ulmanis vēsturē, kultūrā un atmiņā | Comments closed

4. lekcija. Kārlis Ulmanis Latvijas sociālajā atmiņā

Dr.hist. prof. Vita Zelče (Latvijas Universitāte) 14. maijā, Birojnīcā Berga Bazārā K. Ulmaņa režīms Latvijas sociālajā atmiņā ir pildījis „zaudētās paradīzes” funkcijas. Kā veidojās sociālā atmiņa par „Ulmaņlaikiem”, kādas bija mērķi un funkcijas, šiem kolektīvajiem priekšstatiem Latvijā un trimdā? Kā sociālā atmiņa par Ulmaņa režīmu ietekmē kopējo Latvijas sociālās atmiņas ainu? Vai demokrātiskās sabiedrības ideāli..

Posted in Pārvērtējot vadonismu Latvijā: Kārlis Ulmanis vēsturē, kultūrā un atmiņā | Comments closed

5. lekcija. Latvijas kultūras mantojums vadonības laikmetā

Dr. hist. doc. Mārtiņš Mintaurs ( Latvijas Universitāte) 21. maijā, Birojnīcā Berga bazārā Lekcijas uzdevums ir kritiski izvērtēt kultūras pieminekļu aizsardzības praksi K. Ulmaņa autoritārā režīma laikā. Šim periodam raksturīgā pastiprinātā uzmanība Latvijas vēsturei kā nacionālās valsts leģitimācijas instrumentam skāra arī kultūras mantojuma nozari. Kultūras mantojuma objekti tika interpretēti kā autoritārās ideoloģijas reprezentācijas līdzeklis, kas..

Posted in Pārvērtējot vadonismu Latvijā: Kārlis Ulmanis vēsturē, kultūrā un atmiņā | Comments closed

6. lekcija. Kārļa Ulmaņa režīma un baznīcas attiecības

Dr. theol., prof. Valdis Tēraudkalns (Latvijas Universitāte) 28. maijā, plkst. 18.30 Birojnīcā Berga bazārā Diktatorisko režīmu attiecības ar baznīcu veidojās neviennozīmīgi visā Eiropā. Kā multikonfesionālu sabiedrību padarīt „vienotu”? Kāda bija Latvijas prakse vadonisma un baznīca mijiedarbībā? Kā norisinājās latviskās kristietības veidošanas mēģinājumi? Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes šajā lekcijā.     Ieteicamā literatūra:..

Posted in Pārvērtējot vadonismu Latvijā: Kārlis Ulmanis vēsturē, kultūrā un atmiņā | Comments closed

7. lekcija. Vadonis nekad nekļūdās: kolaboracionisma aspekti Ulmaņa autoritārajā režīmā

Dr. hist. Gatis Krūmiņš (Vidzemes Augstskola)  4. jūnijs, plkst. 18.30 Birojnīcā Berga bazārā Kārli Ulmani parasti vērtē tikai kā padomju varas mocekli, kurš naivi vēloties saglabāt tautas dzīvo spēku, pieņēma lēmumu nepretoties padomju okupācijai. Vai tomēr vadoņa darbībā vērojami arī citi aspekti, tajā skaitā sadarbība ar okupācijas varu? Vai tas, ka vadonis un viņa izveidotā..

Posted in Pārvērtējot vadonismu Latvijā: Kārlis Ulmanis vēsturē, kultūrā un atmiņā | Comments closed

1. lekcija

24. aprīlī, Latvijas Universitātes ēkā Raiņa bulvārī 19. Pirmajā lekcijā vispirms iezīmēsim vispārīgo filosofisko ietvaru kurā tradicionāli tiek formulēti fizikas likumi un iepazīsimies ar pirmo lielo fizikas paradigmu – klasisko mehāniku. Šo paradigmu veido trīs komponentes, ko varam saukt par elementāro vienkāršību, tagadnes diktātu (determinismu) un vispārējību (universalitāti). Lielajos vilcienos iziesim klasiskajam stāstam par Keplera un..

Posted in Vjačeslavs Kaščejevs: Fizikas paradigmu spēks un bezspēcība | Comments closed

2. lekcija

8. maijā, Latvijas Universitātes ēkā Raiņa bulvārī 19. Otrajā lekcijā turpināsim izzināt determinisma paradigmas raksturu un iezīmēsim tās robežas. Pirmais piemērs, kurā robežu iezīmēsim pavisam burtiskā nozīmē, ir punkta klejošana par komplekso plakni saskaņā ar precīzi definēto Mandelbrota spēli. Otrais piemērs ir Keplera uzdevums trīs ķermeņiem. Simulāciju ceļā iepazīsim jūtību pret sākumnosacījumiem jeb determinēto haosu. Eksponenciāli..

Posted in Vjačeslavs Kaščejevs: Fizikas paradigmu spēks un bezspēcība | Comments closed

3. lekcija

14. maijā Latvijas Universitātes ēkā Raiņa bulvārī 19. Trešajā lekcijā runāsim par saglabāšanās likumiem, to saistību ar laika un telpas simetriju un sekām – noturību pret haosu. Statistiskais (termodinamiskais) līdzsvars ir stāvoklis ar maksimālo mikroskopisko nenoteiktību fiksētajos ārējos apstākļos (starp kuriem ir laika vienmērību izsakošais “kustības integrālis” – pilnā enerģija). Vielas uzbūves mikroskopiskais līmenis ir tas,..

Posted in Vjačeslavs Kaščejevs: Fizikas paradigmu spēks un bezspēcība | Comments closed

4. lekcija

22. maijā, Latvijas Universitātes ēkā Raiņa bulvārī 19.     Lekcijas prezentācija skatāma šeit.   Lekcijas materiāli: Harmoniskās analīzes simulācija (University of Colorado PhET, Java) Ātrumu praktiskā saskaitīšana no Mythbusters (YouTube video) URL Relativitāte bez gaismas: diskusija un resursi (Physics.SE vietne) URL Planka starojuma likuma atklāšanas vēsture (Vikipēdija, ENG) URL “What is photon?” jeb kvantu cenzūra..

Posted in Vjačeslavs Kaščejevs: Fizikas paradigmu spēks un bezspēcība | Comments closed

5. lekcija

29. maijā, Latvijas Universitātes ēkā Raiņa bulvārī 19. Piektā lekcija ir veltīta kvantu fizikas matemātiskajai struktūrai un no interpretācijas neatkarīgajiem faktiem par matērijas uzvedību kvantu līmenī.   Lekcijas prezentācija skatāma šeit.   Lekcijas materiāli: Atoma elektronu stāvokļa “fogorāfēšana” (Physics, ENG)

Posted in Vjačeslavs Kaščejevs: Fizikas paradigmu spēks un bezspēcība | Comments closed

6. lekcija

5. jūnijā, plkst. 18.30 Latvijas Universitātes ēkā Raiņa bulvārī 19. Lektors tajā apskata kvantu paradigmas aspektus, kas atšķir to no statistiskās paradigmas: koherenci un kvantu sapinumu. Noslēgumā tiek piedāvāts īss kopsavilkums par to, ko spēj un ko nespēj mūsdienu fizika.   Lekcijas materiāli: Akira Tonomura elektronu interferences eksperimentu apraksts un video (Hitachi Corporation, ENG) “Quantum Mechanics..

Posted in Vjačeslavs Kaščejevs: Fizikas paradigmu spēks un bezspēcība | Comments closed

1. un 2. lekcija

2014. gada 12. maijā plkst. 19.15 Birojnīcā, Berga bazārā 1. lekcija – Kādi elementi jāparedz sekmīgi funkcionējošā Biznesa Modelī? Kā tie mijiedarbojas un grupējas? Kā būvēt Biznesa Modeli? Uz ko tiekties, to veidojot? 2. lekcija – Kāpēc nepieciešams Biznesa Modelis? Kādas liktenīgas kļūdas un leģendāras uzvaras nodrošinājuši tieši biznesa modeļi? Kā (ne vienmēr veiksmīgi) biznesus..

Posted in Dāvids Štēbelis, Kārlis Apkalns: Ievads Biznesa Modelēšanā | Comments closed

3. un 4. lekcija

2014. gada 15. maijā plkst. 19.15 Birojnīcā, Berga bazārā 3. lekcija – Ko pērk Klients? Kas ir Klienta Darbs (Customer Job)? Kā Vērtības piedāvājums mainās atkarībā no izvēlētā Klientu Segmenta? 4. lekcija – Kā var veidot, dažādot un optimizēt ienākumu plūsmas? Cik stabils ir mans Biznesa Modelis?

Posted in Dāvids Štēbelis, Kārlis Apkalns: Ievads Biznesa Modelēšanā | Comments closed