1. lekcija

Pieprasījuma un piedāvājuma likumi un tā izpausmes jeb „Pavērojiet savu iepirkumu grozu un atklāsiet…”

Posted in Jānis Priede: Ievads ekonomikā: praktiskā mikroekonomika | Comments closed

2. lekcija

Patērētāju uzvedība tirgū, optimāla izvēle jeb „Kā izvēlēties, lai gūtu lielāku labumu?”

Posted in Jānis Priede: Ievads ekonomikā: praktiskā mikroekonomika | Comments closed

3. lekcija

Uzņēmēju uzvedība tirgū, optimāla resursu izvēle jeb „Ko izvēlēties: Ansi vai Asimo?”

Posted in Jānis Priede: Ievads ekonomikā: praktiskā mikroekonomika | Comments closed

4. lekcija

Peļņas maksimizācija dažādos tirgus tipos jeb „Vairāk ne vienmēr nozīmē vairāk…”

Posted in Jānis Priede: Ievads ekonomikā: praktiskā mikroekonomika | Comments closed

5. lekcija

Cenu stratēģijas jeb „Ja veļas pulveri mazgā vienādi, tad kāpēc maksāt vairāk?”

Posted in Jānis Priede: Ievads ekonomikā: praktiskā mikroekonomika | Comments closed

6. lekcija

Asimetriskā informācija un tās ietekme uz lēmumu pieņemšanu jeb „Kāpēc lietoto automašīnu tirgū pastāv iespēja iegādāties „lūzni”?” &nbsp Par iespēju iegādāties piekļuvi visu lekciju video lūgums rakstīt uz: luopenminded@gmail.com

Posted in Jānis Priede: Ievads ekonomikā: praktiskā mikroekonomika | Comments closed

1. lekcija. Praktiskā ētika: dzīvnieku un vides ētikas specifika

2014. gada 7. oktobrī, plkst. 18:30 Latvijas Universitātē, Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Pretēji izplatītajam priekšstatam dzīvnieku aizstāvības ētika un vides ētika būtiski atšķiras savos pieņēmumos un nostādnēs. Tomēr tām ir arī daudz kopīga – abas aicina reflektēt par cilvēka vietu dabas pasaulē un būtiski mainīt cilvēku paradumus, sociālās prakses un dzīves stilu. Abas tiek pieskaitītas..

Posted in Artis Svece: Dzīvnieku un vides ētika | Comments closed

2. lekcija. Dzīvnieku ētiskais statuss

2014. gada 14. oktobrī, plkst. 18:30 Latvijas Universitātē, Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Dzīvnieku aizstāvības ētikas pamatā ir nevis abstrakti argumenti, bet pieredze – sastapšanās ar nežēlību un dzīvnieku ciešanām, netaisnības sajūta un nespēja ar to samierināties. Tomēr pieredze ir individuāla un personiska, dažādi cilvēki uz līdzīgām situācijām mēdz reaģēt visai atšķirīgi. Filosofi, kas pārstāv dzīvnieku aizstāvības..

Posted in Artis Svece: Dzīvnieku un vides ētika | Comments closed

3. lekcija. Dzīvnieku ciešanas un labturība

2014. gada 21. oktobrī, plkst. 18:30 Latvijas Universitātē, Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Mūsdienu sabiedriskajās un filosofiskajās diskusijās dzīvnieku ciešanas tiek uzskatītas par vienu no būtiskākajiem kritērijiem tam, kāda izturēšanās pret dzīvniekiem ir pieļaujama un kāda nav. Tomēr nevar teikt, ka, ieviešot sāpes kā kritēriju ētiskai rīcībai, tiek atrisinātas visas ētiskās problēmas. Piemēram, vai drīkst nogalināt un..

Posted in Artis Svece: Dzīvnieku un vides ētika | Comments closed

4. lekcija. Dzīvnieku tiesības

2014. gada 28. oktobrī, plkst. 18:30 Latvijas Universitātē, Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Mūsu sabiedrībā ir pieņemts uzskatīt, ka ikvienu indivīdu aizsargā tiesības, piemēram, tiesības uz dzīvību un brīvību. Man ir pienākums ievērot citu tiesības, un citiem – manas. No dzīvniekiem šādas savstarpējas cieņpilnas attiecības mēs negaidām, tomēr vai tas nozīmē, ka dzīvniekiem nav tiesību? Bet ja..

Posted in Artis Svece: Dzīvnieku un vides ētika | Comments closed

Seminārs: Ētiskais veģetārisms (tikai klātienes studentiem)

2014. gada 3. novembrī, plkst. 18:30 Latvijas Universitātē, Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Diskusijās par veģetārismu nozīmīga loma ir dietoloģiskiem un  reliģiskiem apsvērumiem, tomēr šajā seminārā runāsim vienīgi par ētisko veģetārismu. Vai gaļas lietošana uzturā ir neētiska, un vai kļūt par veģetārieti ir pienākums? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, būtībā ir jāizvērtē dzīvnieku aizstāvības un vides ētika..

Posted in Artis Svece: Dzīvnieku un vides ētika | Comments closed

5. lekcija. Antropocentrisms, biocentrisms un ekocentrisms

2014. gada 4. novembrī, plkst. 18:30 Latvijas Universitātē, Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Daudzi dzīvnieku aizstāvības un vides ētikas pārstāvji aicina atteikties no antorpocentriskā skatījuma uz pasauli. Tas nozīmē būtiski mainīt veidu, kā mēs par dabu domājam un kur tajā saskatām vērtību. Piemēram, “vērtīgs cilvēkam” vai “vērtīgs man” vietā stājas “vērtīgs pats par sevi”. Tomēr ko..

Posted in Artis Svece: Dzīvnieku un vides ētika | Comments closed

6. lekcija. Ētiskās dilemmas, konflikti un to risinājumi

2014. gada 11. novembrī, plkst. 18:30 Latvijas Universitātē, Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Cilvēki praktiski nespēj dzīvot, neietekmējot dabisko vidi. Tāpēc agrāk vai vēlāk viņu intereses nonāk konfliktā ar rūpēm par dabu. Filosofu piedāvātie respekta, rūpju, vienlīdzības un citi principi nodrošina teorētisko ietvaru šādu dilemmu risināšanai, tomēr konkrētu risinājumu atrašanai un izvērtēšanai nepietiek ar abstraktiem principiem..

Posted in Artis Svece: Dzīvnieku un vides ētika | Comments closed

7. lekcija: Sociālā hegemonija un daba

2014. gada 25. novembrī, plkst. 18:30 Latvijas Universitātē, Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Vides ētikā cilvēku un dabas līdzāspastāvēšanu mēdz raksturot kā attiecības kopienā. “Biokopiena” var apvienot ne tikai cilvēkus un dzīvniekus, bet arī augus un citus organismus. Lai gan “biokopiena” būtiski atšķiras no cilvēku sabiedrības un drīzāk uzskatāma par metaforu, saistība starp tām patiešām pastāv…

Posted in Artis Svece: Dzīvnieku un vides ētika | Comments closed

8. lekcija. Dzīvnieku un vides aizstāvības politika

2014. gada 2. decembrī, plkst. 18:30 Latvijas Universitātē, Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Diskusija dzīvnieku un vides ētisko nozīmi nav noslēgusies. Tāpēc arī nav iespējams dot viennozīmīgas atbildes uz jautājumiem par to, kāda attieksme un rīcība pret dzīvniekiem un dabisko vidi ir pieļaujama un kāda nav. Tas savukārt nozīmē, ka šie jautājumi šobrīd ir ne tikai filosofiski..

Posted in Artis Svece: Dzīvnieku un vides ētika | Comments closed

1. lekcija. Ievads: Stratēģijas vēsture, definīcijas, biznesa modelis

2014. gada 22. oktobrī, plkst. 18.30 Nordea mājā, Kr. Valdemāra ielā 62 Lekcijas mērķis ir sniegt pamatinformāciju par stratēģisko vadīšanu, plānošanu, par organizāciju stratēģijas lomu un vietu kopējā organizācijas vadīšanas kompleksā. Sniegt izpratni par organizācijas biznesa modeļu lomu un saistību ar organizācijas kopējo stratēģiju.   Materiāli:   1. Lekcijas prezentācijas materiāls: Gundara Bērziņa sagatavotais 1.lekcijas materiāls 2…

Posted in Gundars Bērziņš: Ievads organizāciju stratēģijā | Comments closed

2. lekcija. Stratēģiskā plāna saturs

2014. gada 29. oktobrī, plkst. 18.30 Nordea mājā, Kr. Valdemāra ielā 62 Lekcijas mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar stratēģiskā plāna saturu, analizējot katras tā nodaļas elementus un to nozīmi stratēģijas izveidē un realizācijā. Īpaši tiks uzsvērti organizācijas mērķi un to izpildes rādītāji (KPI) Materiāli: 1. Lekcijas prezentācijas materiāls: Gundara Bērziņa sagatavotais 2.lekcijas materiāls  

Posted in Gundars Bērziņš: Ievads organizāciju stratēģijā | Comments closed

3. Lekcija. Organizācijas vides jēdziens, ārējā vide (PESTEL)

2014. gada 5.novembrī, plkst. 18.30 Nordea mājā, Kr. Valdemāra ielā 62 Lekcijas mērķis ir sniegt priekšstatu par organizācijas vidi, tās elementu savstarpējo mijiedarbību un ietekmi uz stratēģisko plānu, tā realizācijas procesu. Materiāli: 1. Lekcijas prezentācijas materiāls:  LU Open Minded G.Bērziņa 3.lekcijas prezentācija

Posted in Gundars Bērziņš: Ievads organizāciju stratēģijā | Comments closed

4. lekcija. Ārējās vides analīzes rīki (portera 5 spēki, konkurentu analīze, BSC, SVID)

2014. gada 12. novembrī, plkst. 18.30 Nordea mājā, Kr. Valdemāra ielā 62 Lekcijas mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar organizācijas ārējās vides analīzes rīkiem un to izmantošanu stratēģijas izveides un monitoringa procesā. Materiāli: Lekcijas prezentācijas materiāls:LU Open Minded G.Bērziņa 4.lekcijas prezentācija

Posted in Gundars Bērziņš: Ievads organizāciju stratēģijā | Comments closed

5. lekcija. Organizācijas Iekšējā vide un stratēģijas realizācijas mehānisms

2014. gada 19. novembrī, plkst. 18.30 Nordea mājā, Kr. Valdemāra ielā 62 Lekcijas mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar organizāciju iekšējās vides elementiem un to lomu organizācijas stratēģijas realizācijas procesā (darbībās rādītāji, organizācijas kultūra, pārmaiņu vadība) Materiāli: Lekcijas prezentācijas materiāls: LU Open Minded G.Bērziņa 5.lekcijas prezentācija

Posted in Gundars Bērziņš: Ievads organizāciju stratēģijā | Comments closed

6. lekcija. Stratēģiju hierarhija

2014. gada 26. novembrī, plkst. 18.30 Nordea mājā, Kr. Valdemāra ielā 62 Lekcijas mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar organizācijas hierarhiju tās dažādo līmeņu nozīmi kopējā organizācijas stratēģijā (korporatīvā, biznesa, funkcionālā līmeņa stratēģijas) Materiāli: Lekcijas prezentācijas materiāls: LU Open Minded Gundara Bērziņa 6.lekcijas prezentācija

Posted in Gundars Bērziņš: Ievads organizāciju stratēģijā | Comments closed

7. lekcija. Populārāko stratēģiju piemēri

2014. gada 3. decembrī, plkst. 18.30 Nordea mājā, Kr. Valdemāra ielā 62 Lekcijas mērķis ir parādīt praktiskos piemērus dažādām visbiežāk izmantotajām stratēģijām, long tail, tornado, economies of scale, cenu stratēģijas u.c. Materiāli: Lekcijas prezentācijas materiāls: LU Open Minded Gundara Bērziņa 7.lekcijas prezentācija

Posted in Gundars Bērziņš: Ievads organizāciju stratēģijā | Comments closed