1.lekcija. Agnese Cimdiņa un Ieva Raubiško. Lauku ikdiena

14. novembrī, plkst. 18.30 Nordea bankas telpās, Kr. Valdemāra ielā 62   Antropoloģija ļauj saskatīt un izprast līdz šim neredzētus, neizprastus un ignorētus darba dzīves aspektus. Kā darba ikdiena laukos aktualizē tādus jēdzienus kā darbs un bezdarbs, uzņēmējdarbība un inovācijas, kultūra un ekonomika, racionalitāte un laba dzīve?   Literatūra: Cimdiņa, Agnese un Raubiško, Ieva. 2012…

Posted in Antropoloģisks ceļojums ikdienā: ģimenē, politikā, ekonomikā | Comments closed

2. lekcija. Aivita Putniņa: Sieviešu un vīriešu attiecības

21. novembrī, plkst. 18.30 Nordea bankas telpās, Kr. Valdemāra ielā 62   Cilvēku dalīšana vīriešos un sievietēs ir Rietumu sabiedrībā būtisks sabiedrības strukturēšanas veids. Kā un vai šis dalījums funkcionē citās sabiedrībās? Kā tas ietekmē attiecības starp cilvēkiem ģimenē, izglītības iestādē un darbavietā?   Literatūra: Skrastiņa, A. 2012. Dzimumdiferences konstruēšanas izpēte darbā ar bērniem pirmsskolas..

Posted in Antropoloģisks ceļojums ikdienā: ģimenē, politikā, ekonomikā | Comments closed

3. lekcija. Aivita Putniņa: Cilvēka dzimšana

28. novembrī, plkst. 18.30 Nordea bankas telpās, Kr. Valdemāra ielā 62   Vai esat domājuši, kāpēc vēstures grāmatās vieta atvēlēta galvenokārt kariem, mazāka mēroga iznīcībai un varas maiņām, bet par cilvēka dzimšanu un tās apstākļiem vēsture klusē? Tajā pašā laikā tas ir mūsu katra eksistences sākums, svarīga dzīves daļa. Nekas tik labi neilustrē ģimenes, dzemdību..

Posted in Antropoloģisks ceļojums ikdienā: ģimenē, politikā, ekonomikā | Comments closed

4. seminārs. Aivita Putniņa: Mūsu radniecības “ekonomika”

5. decembrī, plkst. 18.30 Nordea bankas telpās, Kr. Valdemāra ielā 62   Kam mums vajadzīgi radinieki? Kā radniecība veidojas un mainās? Vai latviešiem ir īpaša radniecības sistēma? Seminārā izmantosim antropologu izpētes metodi – ģenealoģiju – nepierastākā veidā, lai fiksētu un seminārā izveidotu laboratoriju radniecības attiecību pētniecībai.   Literatūra: Latvijas Universitātes Kultūras un sociālās antropoloģijas studiju..

Posted in Antropoloģisks ceļojums ikdienā: ģimenē, politikā, ekonomikā | Comments closed

5. lekcija. Ieva Raubiško: Politiskās attiecības un attiecību politika

12. decembrī, plkst. 18.30 Nordea bankas telpās, Kr. Valdemāra ielā 62   Parasti politiku skatām kā politiķu nodarbi, valdības un parlamenta darbības jomu, kas vērsta uz valsts veidošanu un uzturēšanu. Šoreiz paraudzīsimies uz politiskiem procesiem no mazliet cita skatu punkta. Pievērsīsimies ikdienišķām un ārkārtējām politiskām darbībām, aicinot skatīt politiku ne tikai caur (Rietumu) valsts prizmu..

Posted in Antropoloģisks ceļojums ikdienā: ģimenē, politikā, ekonomikā | Comments closed

6. lekcija. Agnese Cimdiņa. Starptautisko darījumu un organizāciju ikdiena

15. decembrī, plkst. 18.30 Nordea bankas telpās, Kr. Valdemāra ielā 62     Vai zinājāt, ka uzņēmums Intel Corporation 2004. gadā iztērēja 5 biljonus dolāru etnogrāfiskajai izpētei un ka 2006. gadā līdzās inženieriem šajā uzņēmumā strādāja vairāk nekā 100 antropologu? Un vai zinājāt, ka uzņēmums Microsoft ir otrais lielākais antropologu nodarbinātājs pasaulē? Ko jaunu antropologs..

Posted in Antropoloģisks ceļojums ikdienā: ģimenē, politikā, ekonomikā | Comments closed

7. seminārs. Agnese Cimdiņa, Ieva Raubiško. Vērtības. Kā tās ietekmē lauku ikdienu, darījumu vidi, politisko dzīvi?

19. decembrī, plkst. 18.30 Nordea bankas telpās, Kr. Valdemāra ielā 62   Šajā seminārā apkoposim iepriekšējās lekcijās skartās tēmas, īpaši pievēršoties vērtību definēšanai un īstenošanai dažādās dzīves jomās. Kā mūsu vērtības jeb priekšstati par vēlamo ietekmē to, ko darām? Kā tās izpaužas savstarpējā saskarsmē vienas sabiedrības ietvaros un kā – plašākā starpkultūru kontekstā?   Literatūra:..

Posted in Antropoloģisks ceļojums ikdienā: ģimenē, politikā, ekonomikā | Comments closed