1. nodarbība

15. martā, plkst. 18.30 fonda “DOTS” telpās, Alberta ielā 13, Rīgā. Argumentācijas pamati un argumentu izveides modeļi + praktiskā nodarbība.

Posted in Rūta Gabaliņa: Spēcīga un korekta argumentācija | Comments closed

2. nodarbība

22. martā, plkst. 18.30 fonda “DOTS” telpās, Alberta ielā 13, Rīgā. Atspēkošana un argumentācijas kļūdas + praktiskā nodarbība.

Posted in Rūta Gabaliņa: Spēcīga un korekta argumentācija | Comments closed

3. nodarbība

29. martā, plkst. 18.30 fonda “DOTS” telpās, Alberta ielā 13, Rīgā. Argumentu prezentēšana un publiskā runa + praktiskā nodarbība.

Posted in Rūta Gabaliņa: Spēcīga un korekta argumentācija | Comments closed

1. nodarbība

18. septembrī, plkst. 18.30 fonda “Dots” telpās, Alberta ielā 13, Rīgā. Diktāts, kurā visvairāk būs saliktu teikumu. Rakstīsim, labosim, analizēsim, diskutēsim.

Posted in Guna Kalniņa: Praktiskas nodarbības pareizai un modernai rakstu valodai | Comments closed

2. nodarbība

20. septembrī, plkst. 18.30 fonda “Dots” telpās, Alberta ielā 13, Rīgā. Visvairāk būs teikumu ar divdabja teicieniem.

Posted in Guna Kalniņa: Praktiskas nodarbības pareizai un modernai rakstu valodai | Comments closed

3. nodarbība

25. septembrī, plkst. 18.30 fonda “Dots” telpās, Alberta ielā 13, Rīgā. Visvairāk būs teikumu ar iespraudumiem, kā arī ar partikulām, kas nav iespraudumi.

Posted in Guna Kalniņa: Praktiskas nodarbības pareizai un modernai rakstu valodai | Comments closed