1. lekcija: Kognitīvo zinātņu attīstība un uztveres un kognitīvo procesu struktūra

6. februārī, plkst. 18.30, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā, Aspazijas bulvārī 5   Lekcijā tiks skaidrots mūsdienu zinātnē pamatotais uztveres un kognitīvo procesu saistījuma modelis un nošķīrums starp t.s. ātrajām un lēnajām norisēm. Tiks aplūkoti arī trīs pamatskaidrojumi kognitīvajiem un uztveres procesiem (atbilstoši to vēsturiskajai un sistemātiskajai attīstībai) kognitīvie procesi kā (a)..

Posted in Jurģis Šķilters: Ievads kognitīvajās zinātnēs: sajūtas, uztvere, priekšstati un domāšana | Comments closed

2. lekcija: Cilvēka atmiņa, patība, domāšana, sadalītie kognitīvie procesi

13. februārī, plkst. 18.30, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā, Aspazijas bulvārī 5   Lekcijā tiks skaidrota kognitīvo procesu struktūra, īpašu uzmanību pievēršot (a) kognitīvai reprezentācijai un domāšanai, (b) atmiņas veidiem un to specifikai, (c) cilvēka patībai. Kritiski diskutēti tiks īstās, sociālās un sadalītās patības jēdzieni. Lekcija sniegs nelielu ieskatu arī cilvēka kognitīvajos..

Posted in Jurģis Šķilters: Ievads kognitīvajās zinātnēs: sajūtas, uztvere, priekšstati un domāšana | Comments closed

3. lekcija. Vizuālā uztvere

20. februārī, plkst. 18.30, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā, Aspazijas bulvārī 5   Lekcija sniegs izvērstu pārskatu ātrajiem uztveres procesiem, īpašu vērību veltot vizuālajai uztverei. Aplūkojamo jautājumu vidū būs vizuālā grupēšana, formas piešķiršana un objektu noturīgums (konstance). Lekcijas gaitā atbildēsim uz jautājumu par to, kas ir pamatā  t.s. kleitas ilūzijai (“the dress”)…

Posted in Jurģis Šķilters: Ievads kognitīvajās zinātnēs: sajūtas, uztvere, priekšstati un domāšana | Comments closed

4. lekcija. Telpas un multimodālā uztvere.

27. februārī, plkst. 18.30, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā, Aspazijas bulvārī 5   Pirmajā lekcijas daļā dalībnieki tiks iepazīstināti ar kognitīvo karšu jēdzienu un telpas uztveres un kognitīvajiem procesiem. Tiks skaidrotas atšķirības starp vizuālā lauka telpu un navigācijas telpu. Lekcijas otrajā daļā tiks sniegts uztveres un kognitīvo procesu pārskata kopsavilkums, pievēršot uzmanību..

Posted in Jurģis Šķilters: Ievads kognitīvajās zinātnēs: sajūtas, uztvere, priekšstati un domāšana | Comments closed

1. nodarbība

6. februārī, plkst. 18.00 darbnīcā “Koki”, Matīsa ielā 8, Rīgā. Teorija: Funkcija / dizains / izmēri / materiāla izvēle. Prakse: Skicēšana. Mājas darbs uz 2. nodarbību – pilnveidota un gatava skice. Materiāla iepirkumi.

Posted in Ints un Inga Lakstīgalas: Masīvkoka galds | Comments closed

2. nodarbība

13. februārī, plkst. 18.00 darbnīcā “Koki”, Matīsa ielā 8, Rīgā. Teorija: Skiču apspriešana / konstrukcija / praktiskā matemātika / savienojumi. Prakse: Īsa instrukcija par darbnīcā “Koki” pieejamajiem garināšanas un taisnošanas instrumentiem, drošības tehnika. Pirmie soļi materiāla apstrādē. Mājas darbs uz 3. nodarbību – patstāvīgs darbs darbnīcā “Koki” materiāla uzmērījumos un garināšanā.

Posted in Ints un Inga Lakstīgalas: Masīvkoka galds | Comments closed

3. nodarbība

20. februārī, plkst. 18.00 darbnīcā “Koki”, Matīsa ielā 8, Rīgā. Teorija: Apdare – faktūra / krāsa / špaktelēšana / slīpēšana / vecināšana / eļļošana. Prakse: Īsa instrukcija par darbnīcā “Koki” pieejamajiem virsmas apstrādes instrumentiem. Galdu montāža, savienojumu urbumi, tapošana. Mājas darbs uz 4. nodarbību – patstāvīgs darbs darbnīcā “Koki” galda montāžā un savienojumos, špaktelēšanā.

Posted in Ints un Inga Lakstīgalas: Masīvkoka galds | Comments closed

4. nodarbība

27. februārī, plkst. 18.00 darbnīcā “Koki”, Matīsa ielā 8, Rīgā. Teorija: Meistarstiķi defektu pārvēršanā efektos. Prakse: Slīpēšana / Eļļošana / Krāsošana / Gala apstrāde.

Posted in Ints un Inga Lakstīgalas: Masīvkoka galds | Comments closed

4. lekcija. Būsim laimīgi!

13. martā, plkst. 18.30 LU Bibliotēkas konferenču zālē, Kalpaka bulvārī 4, Rīgā Vai reizēm nav tā, ka viena un tā pati lieta raisa laimi un nelaimi? Kurp ved vēlme būt laimīgam par katru cenu? Vai uz laimes valstību? Vai ir svarīgi būt laimīgiem?

Posted in Ivars Austers: Laimes pētījumi psiholoģijā, Uncategorized | Comments closed

5. LEKCIJA. VĀRDOS NEPATEIKTAIS. IMPLICĪTI UN EKSPLICĪTI PIEŅĒMUMI.

Bieži vien saprast otra cilvēka teikto, portālā uzrakstīto, reklāmā attēloto šķiet tikpat viegli kā elpot, bet šis vieglums ir mānīgs. Pirmkārt, saprašanas process ir sarežģīts, lai gan ne vienmēr pilnībā apzināmies dažādos “mehānismus”, kas to nodrošina. Otrkārt, pieredze rāda, ka dažkārt tas, kas pirmajā mirklī šķiet skaidrs un saprotams, tāds nemaz nav. Viens no veidiem,..

Posted in Artis Svece: Kritiskā domāšana un informācijas analīze | Comments closed

6. LEKCIJA. VĀRDOS NEPATEIKTAIS. GRŪTĪBAS.

Katram mūsu izteikumam vai darbībai ir kaut kāds pieņēmumu ietvars, kas lielākoties netiek skaidri izteikts un aprakstīts. Dažkārt tieši tur slēpjas apšaubāmi pieņēmumi un aizdomīgi vēstījumi.   Lekciju saņemsiet savā e-pastā 3. aprīlī.

Posted in Artis Svece: Kritiskā domāšana un informācijas analīze | Comments closed

7. LEKCIJA. VILTVĀRDĪBA. DISKURSA ANALĪZE.

Vārdi ir viltīgi. Tie var mūs iedvesmot un aizraut, bet var arī aizvest neceļos. Izteiksmīgi, bet neprecīzi formulējumi var radīt vienkāršas un skaidras patiesības iespaidu, bet šī skaidrība bieži vien izrādās mānīga. Daudzkārt atkārti saukļi nosēžas atmiņā, bet atkārtošana pati par sevi nav pierādījums tam, ka teiktais ir patiess.   Lekciju saņemsiet savā e-pastā 10…

Posted in Artis Svece: Kritiskā domāšana un informācijas analīze | Comments closed

8. LEKCIJA. VILTVĀRDĪBA. IETVARI.

Pasaulē, kura ir pārpludināta ar mikrotekstiem – īsziņām, tvītiem, reklāmas saukļiem, ziņu virsrakstiem –, informācijas patērētājiem jābūt īpaši modriem un jāpievērš uzmanība tam, cik daudzslāņaina un nestabila ir vārdu nozīme.   Lekciju saņemsiet savā e-pastā 17. aprīlī.

Posted in Artis Svece: Kritiskā domāšana un informācijas analīze | Comments closed

ARTIS SVECE: KRITISKĀ DOMĀŠANA UN INFORMĀCIJAS ANALĪZE

Kritiskā domāšana kā analīzes tehnika piedāvā praktiski izmantojamus intelektuālus rīkus, ar kuru palīdzību iespējams izvērtēt informāciju un nepazust tajā. Šajā nodarbību ciklā apgūsim dažus vienkāršus kritiskās domāšanas principus, kas ļauj pamanīt, kad ar informāciju un vēstījumiem tiek manipulēts, atcerēsimies visizplatītākos negodīgas argumentācijas paņēmienus, domāsim par to, kā nošķirt ticamo no apšaubāmā, mācīsimies pamanīt vārdos nepateikto,..

Posted in Tiešsaistes kursi uzņēmumu darbiniekiem: pavasara sesija | Comments closed

IVARS AUSTERS: SOCIĀLĀ PSIHOLOĢIJA. ILŪZIJAS DOMĀJOT PAR SEVI UN CITIEM

Šis ir optimistisks kurss par cilvēka psiholoģiskās dabas trūkumiem un to, cik daudz varam uzticēties savām nojausmām un emocionālajām reakcijām. Kā izrādās – tās itin bieži mūs maldina, tāpēc lieti noderēs prasme šīs situācijas atpazīt un nepieļaut ierastākās kļūdas. Kursa gaitā pētīsim to, kā analizējam informāciju un pieņemam lēmumus – kam un kāpēc pievēršam uzmanību,..

Posted in Tiešsaistes kursi uzņēmumu darbiniekiem: pavasara sesija | Comments closed

JĀNIS PRIEDE: IEVADS EKONONOMIKĀ: PRAKTISKĀ MIKROEKONOMIKA

Kursa mērķis ir populārzinātniskā un interesantā veidā dot plašam klausītāju lokam būtiskākās zināšanas par likumsakarībām, ko pēta mikroekonomika, t.i. par patērētāju un ražotāju motivāciju un rīcību tirgū; par patērētāju optimālu pirkumu izvēli, kas sniegtu maksimālu labumu; par uzņēmēju dilemmu izvēloties resursu preču un pakalpojumu radīšanai, lai minimizētu izmaksas; par īpatnībām dažādos tirgus tipos un peļņas..

Posted in Tiešsaistes kursi uzņēmumu darbiniekiem: pavasara sesija | Comments closed