1. lekcija: Kognitīvo zinātņu attīstība un uztveres un kognitīvo procesu struktūra

6. februārī, plkst. 18.30, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā, Aspazijas bulvārī 5   Lekcijā tiks skaidrots mūsdienu zinātnē pamatotais uztveres un kognitīvo procesu saistījuma modelis un nošķīrums starp t.s. ātrajām un lēnajām norisēm. Tiks aplūkoti arī trīs pamatskaidrojumi kognitīvajiem un uztveres procesiem (atbilstoši to vēsturiskajai un sistemātiskajai attīstībai) kognitīvie procesi kā (a)..

Posted in Jurģis Šķilters: Ievads kognitīvajās zinātnēs: sajūtas, uztvere, priekšstati un domāšana | Comments closed

2. lekcija: Cilvēka atmiņa, patība, domāšana, sadalītie kognitīvie procesi

13. februārī, plkst. 18.30, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā, Aspazijas bulvārī 5   Lekcijā tiks skaidrota kognitīvo procesu struktūra, īpašu uzmanību pievēršot (a) kognitīvai reprezentācijai un domāšanai, (b) atmiņas veidiem un to specifikai, (c) cilvēka patībai. Kritiski diskutēti tiks īstās, sociālās un sadalītās patības jēdzieni. Lekcija sniegs nelielu ieskatu arī cilvēka kognitīvajos..

Posted in Jurģis Šķilters: Ievads kognitīvajās zinātnēs: sajūtas, uztvere, priekšstati un domāšana | Comments closed

3. lekcija. Vizuālā uztvere

20. februārī, plkst. 18.30, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā, Aspazijas bulvārī 5   Lekcija sniegs izvērstu pārskatu ātrajiem uztveres procesiem, īpašu vērību veltot vizuālajai uztverei. Aplūkojamo jautājumu vidū būs vizuālā grupēšana, formas piešķiršana un objektu noturīgums (konstance). Lekcijas gaitā atbildēsim uz jautājumu par to, kas ir pamatā  t.s. kleitas ilūzijai (“the dress”)…

Posted in Jurģis Šķilters: Ievads kognitīvajās zinātnēs: sajūtas, uztvere, priekšstati un domāšana | Comments closed

4. lekcija. Telpas un multimodālā uztvere.

27. februārī, plkst. 18.30, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā, Aspazijas bulvārī 5   Pirmajā lekcijas daļā dalībnieki tiks iepazīstināti ar kognitīvo karšu jēdzienu un telpas uztveres un kognitīvajiem procesiem. Tiks skaidrotas atšķirības starp vizuālā lauka telpu un navigācijas telpu. Lekcijas otrajā daļā tiks sniegts uztveres un kognitīvo procesu pārskata kopsavilkums, pievēršot uzmanību..

Posted in Jurģis Šķilters: Ievads kognitīvajās zinātnēs: sajūtas, uztvere, priekšstati un domāšana | Comments closed