1. lekcija. Pasaules izcilākie (?) komponisti

9. aprīlī, plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga Bazārā   – Izcilības kritēriji un to izvērtējums – Individuālais un subjektīvais izcilības kritēriju vērtējums – Komponistu TOP piedāvājums un tā analīze

Posted in Andris Vecumnieks: Pasaules izcilākie komponisti | Comments closed

2. lekcija. Ludvigs van Bēthovens. Mūzika un revolūcija

16. aprīlī, plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga Bazārā   – Simfonijas žanra rašanās un tā nozīme Eiropas mūzikas kultūrā 18. gs. Mesa un simfonija – Mākslas un revolūcija. Revolūcija un māksla – Simfonijas žanra revolūcijas “aizsākums” L. van Bēthovena daiļradē – Saturiskā piedāvājuma, tēlu loka, tematikas un mūzikas izteiksmes līdzekļu revolūcija – Bēthovena mūzikas universālisms 20.-21…

Posted in Andris Vecumnieks: Pasaules izcilākie komponisti | Comments closed

3. lekcija. Gustavs Mālers. Trīs “nāves”

20. aprīlī, plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga Bazārā   – Simfonija žanra attīstība un evolūcija 18.-21. gs. (no Haidna līdz Māleram) – G. Mālera pareģojums – “trīs nāves” – Pasaules modelis un tā izveide G. Mālera skatījumā ekspresionisma priekšnojautās

Posted in Andris Vecumnieks: Pasaules izcilākie komponisti | Comments closed

4. lekcija. Dmitrijs Šostakovičs. Personība un vara

30. aprīlī, plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga Bazārā   – Personības un varas attiecības totalitārās sistēmas politisko un estētisko uzstādījumu kontekstā. Totalitārisma mākslas estētika – Simfonija žanra “atdzimšana” totalitārisma apstākļos. “Slepenraksts” un zemteksti – D. Šostakoviča simfonijas – laikmeta vēstures spogulis un PSRS vēstures sabiedriski politiskā konteksta atspoguļojums

Posted in Andris Vecumnieks: Pasaules izcilākie komponisti | Comments closed