3. lekcija. Darīšana — ko es varu darīt, lai būtu laimīgāks?