3. Lekcija. Organizācijas vides jēdziens, ārējā vide (PESTEL)