4. lekcija. Ārējās vides analīzes rīki (portera 5 spēki, konkurentu analīze, BSC, SVID)