3. lekcija. Praktiskais darbs un noslēguma diskusija