Ilgonis Vilks: Visuma noslēpumus šķetinot

3. lekcija. Lielais Sprādziens un citi stāsti