4. lekcija. Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš: Telpa, kurā mācās bērns un pieaugušais