4. lekcija. Svarīgākie rīki nepatiesas vai maldīgas informācijas informācijas atpazīšanai