4. lekcija. Primordiālisms, modernisms un etnosimbolisms nacionālisma skaidrojumā