Ilgonis Vilks: Visuma noslēpumus šķetinot

5. lekcija. Galaktiku arheoloģija