5. lekcija. Ieva Raubiško: Politiskās attiecības un attiecību politika