5. lekcija. Krīzes komunikācija. Nelaime nenāk brēkdama, bet…