5. lekcija. Organizācijas Iekšējā vide un stratēģijas realizācijas mehānisms