5. LEKCIJA. VĀRDOS NEPATEIKTAIS. IMPLICĪTI UN EKSPLICĪTI PIEŅĒMUMI.