6. lekcija. Kopsavilkums. Kā izmantot kritisko domāšanu pašizziņā un komunikācijā?