6. lekcija. Kopsavilkums. Kritiskā domāšana ikdienā: komunikācija un pašizziņa.