Ilgonis Vilks: Visuma noslēpumus šķetinot

6. lekcija. Nāksies sadzīvot ar tumšo Visumu