6. lekcija. Vai paši pamanām kļūdas un neobjektivitātes, par kurām šajā kursā stāstīts?