6. LEKCIJA. VAI PAŠI PAMANĀM KĻŪDAS UN NEOBJEKTIVITĀTES, PAR KURĀM ŠAJĀ KURSĀ STĀSTĪTS?