6. lekcija. Kārļa Ulmaņa režīma un baznīcas attiecības