Ilgonis Vilks: Visuma noslēpumus šķetinot

7. lekcija. Līdz Visuma robežai