7. seminārs. Agnese Cimdiņa, Ieva Raubiško. Vērtības. Kā tās ietekmē lauku ikdienu, darījumu vidi, politisko dzīvi?