Ilgonis Vilks: Visuma noslēpumus šķetinot

8. lekcija. Kā kosmoss ietekmē Zemi? Izdoma un fakti