Ilgonis Vilks: Visuma noslēpumus šķetinot

9. lekcija. Pasaules gala astronomiskie scenāriji