Atbalsti!

Lai arī visas LU Open Minded tiešsaistes lekcijas un papildus materiāli ikvienam ir pieejami bez maksas, mēs būtu pateicīgi un augstu novērtētu jūsu brīvprātīgu finansiālu atbalstu un ziedojumus. Pārdotie lekciju abonementi sedz tikai daļu no projekta izdevumiem – lektoru honorāra, filmēšanas un producēšanas maksas, administratīvajiem izdevumiem. Vairāk līdzekļu ļautu mums plānot, pieteikt un organizēt jaunus aizraujošus lekciju kursus, uzaicināt citus zinošus pasniedzējus un nodrošināt iespēju lekcijas bez maksas klātienē apmeklēt talantīgiem un aizrautīgiem Latvijas vidusskolēniem.

 

Ir vismaz divi veidi, kā atbalstīt projektu LU Open Minded:

 

Viens ir iegādāties abonementu un apmeklēt LU Open Minded | Open Minded Practical lekcijas klātienē. To darot, jūs ne vien iegūsiet iespēju ielūkoties acīs lektoram, sajust citu interesantu cilvēku klātbūtni, piedalīties īpašās diskusijās un semināros, bet arī palīdzēsiet sponsorēt tiešsaistes lekciju filmēšanu un pārraidi tiem, kas uz klātienes lekcijām ierasties nevar. Tādēļ lekciju kursa abonements ir gudra un gaumīga dāvana kā vecākiem, tā draugiem un korporatīviem klientiem.

 

Otrs ir vēl vienkāršāks: jūs varat ziedot naudu projektam, pārskaitot to Latvijas Universitātes fonda kontā ar norādi “Projektam LU Open Minded” (konts norādīts zemāk) vai izmantojot PayPal pogu, un mēs parūpēsimies, lai nākotnē lekciju kursu būtu vairāk un tie būtu vērtīgi un aizraujoši.
Nodibinājums „Latvijas Universitātes Fonds”
Reģ. Nr. 40003412490
K. Barona iela 28A – 8, Rīga, LV-1011

Swedbank:
SWIFT kods: HABALV22
LV49HABA0551020757523 (multi valūtu konts)

Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle:
SWIFT kods: NDEALV2X
LV63NDEA0000082081982 (EUR)
LV03NDEA0000082081995 (USD)

SEB banka:
SWIFT kods: UNLALV2X
LV97UNLA0050006823928 (US dollar IBAN account)
LV89UNLA0002012469746 (EUR)