Jurģis Šķilters: Par reprezentācijas neaizstājamo nozīmi