Antropoloģisks ceļojums ikdienā: ģimenē, politikā, ekonomikā

Kursu pasniedz Aivita Putniņa, Ieva Raubiško un Agnese Cimdiņa.
 

Mēs dzīvojam laikā, kad robežas kļūst caurlaidīgas, zūd pierastu kategoriju pamats un ikdienas dzīvē vai vismaz ziņu portālos nākas saskarties ar sarežģītiem sociālkulturāliem procesiem un pašu cilvēku mobilitātes pieredzi. Antropologi uz cilvēkiem skatās kā uz sociālām būtnēm, kuras veido sabiedrības un kultūras. Antropoloģijas centrā ir cilvēku attiecības, kas kalpo gan par pētniecības objektu, gan galveno pētniecības rīku – veidojot attiecības ar cilvēkiem, daloties un uzklausot pieredzi, antropologi apgūst citu cilvēku dzīvi un dara to redzamu.
 
Kurss iztirzā antropoloģisku skatījumu uz dzīves pieredzi tepat līdzās – Aivitas Putniņas, Ievas Raubiško un Agneses Cimdiņas pētītās jomās, caur pētījumos atklātiem gadījumiem raugoties dzīves un cilvēcisko attiecību niansēs, un to plašākā sociāli politiskā un ekonomiskā iesakņotībā.
 
Norises vieta: Nordea bankas telpas, Kr. Valdemāra ielā 62.
 
Vienas lekcijas aptuvenais garums: 60-90 minūtes.
 
Klausītāji, auditorija: ikviens, kuram ir interese izprast notiekošos procesus plašākā kontekstā.
 
Pilna lekciju kursa cena, apmeklējot to klātienē: 48 EUR. Nordea bankas klientiem 15% atlaide.

Lekciju saraksts

1.lekcija. Agnese Cimdiņa un Ieva Raubiško. Lauku ikdiena

14. novembrī, plkst. 18.30 Nordea bankas telpās, Kr. Valdemāra ielā 62
 
Antropoloģija ļauj saskatīt un izprast līdz šim neredzētus, neizprastus un ignorētus darba dzīves aspektus. Kā darba ikdiena laukos aktualizē tādus jēdzienus kā darbs un bezdarbs, uzņēmējdarbība un inovācijas, kultūra un ekonomika, racionalitāte un laba dzīve?
 
Literatūra:
Cimdiņa, Agnese un Raubiško, Ieva. 2012. Cilvēks un darbs Latvijas Laukos: antropoloģisks skatījums. Rīga: Zinātne.
 
Ieteicamā literatūra:
Cimdiņa, Agnese un Raubiško, Ieva. (red.) 2012. Dzīve – labbūtība - attīstība Latvijas laukos. Rīga: Zinātne. Lpp.264.

2. lekcija. Aivita Putniņa: Sieviešu un vīriešu attiecības

21. novembrī, plkst. 18.30 Nordea bankas telpās, Kr. Valdemāra ielā 62

 

Cilvēku dalīšana vīriešos un sievietēs ir Rietumu sabiedrībā būtisks sabiedrības strukturēšanas veids. Kā un vai šis dalījums funkcionē citās sabiedrībās? Kā tas ietekmē attiecības starp cilvēkiem ģimenē, izglītības iestādē un darbavietā?

 

Literatūra:

Skrastiņa, A. 2012. Dzimumdiferences konstruēšanas izpēte darbā ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.

Latvijas Universitāte, Publiskās antropoloģijas centrs, 2015. Reģistrētas un nereģistrētas kopdzīves faktoru salīdzinoša analīze.

 
Ieteicamā literatūra:

Ēriksens, T.H. 2010. Mazas vietas – lieli jautājumi. LU Akadēmiskais apgāds. 8. nodaļa. 181-205. lpp.

3. lekcija. Aivita Putniņa: Cilvēka dzimšana

28. novembrī, plkst. 18.30 Nordea bankas telpās, Kr. Valdemāra ielā 62

 

Vai esat domājuši, kāpēc vēstures grāmatās vieta atvēlēta galvenokārt kariem, mazāka mēroga iznīcībai un varas maiņām, bet par cilvēka dzimšanu un tās apstākļiem vēsture klusē? Tajā pašā laikā tas ir mūsu katra eksistences sākums, svarīga dzīves daļa. Nekas tik labi neilustrē ģimenes, dzemdību organizāciju, politisko un sabiedrisko iekārtu kā cilvēka ienākšanas veids šai pasaulē.

 
Ieteicamā literatūra:

Ēriksens, T.H. 2010. Mazas vietas – lieli jautājumi. LU Akadēmiskais apgāds. 7. nodaļa. 157-179. lpp.

4. seminārs. Aivita Putniņa: Mūsu radniecības “ekonomika”

5. decembrī, plkst. 18.30 Nordea bankas telpās, Kr. Valdemāra ielā 62
 
Kam mums vajadzīgi radinieki? Kā radniecība veidojas un mainās? Vai latviešiem ir īpaša radniecības sistēma? Seminārā izmantosim antropologu izpētes metodi – ģenealoģiju – nepierastākā veidā, lai fiksētu un seminārā izveidotu laboratoriju radniecības attiecību pētniecībai.
 

Literatūra:
Latvijas Universitātes Kultūras un sociālās antropoloģijas studiju programma, 2013. Finanšu lietpratība mājsaimniecībās.
 
Ieteicamā literatūra:
Ēriksens, T.H. 2010. Mazas vietas – lieli jautājumi. LU Akadēmiskais apgāds. 6. nodaļa. 137.-155. lpp

5. lekcija. Ieva Raubiško: Politiskās attiecības un attiecību politika

12. decembrī, plkst. 18.30 Nordea bankas telpās, Kr. Valdemāra ielā 62
 
Parasti politiku skatām kā politiķu nodarbi, valdības un parlamenta darbības jomu, kas vērsta uz valsts veidošanu un uzturēšanu. Šoreiz paraudzīsimies uz politiskiem procesiem no mazliet cita skatu punkta. Pievērsīsimies ikdienišķām un ārkārtējām politiskām darbībām, aicinot skatīt politiku ne tikai caur (Rietumu) valsts prizmu un ne tikai kā politiķu-profesionāļu darbības nozari.
 
Literatūra:
Dzenovska, D. and Arenas, I. (2012) Don’t fence me In: Barricade sociality and political struggles in Mexico and Latvia. Comparative Studies in Society and History 54(3): 644-678.
 
Ieteicamā literatūra:
Ēriksens, T.H. 2010. Mazas vietas – lieli jautājumi. LU Akadēmiskais apgāds. 10 nodaļa. 239.-274.lpp.

6. lekcija. Agnese Cimdiņa. Starptautisko darījumu un organizāciju ikdiena

15. decembrī, plkst. 18.30 Nordea bankas telpās, Kr. Valdemāra ielā 62
 
 

Vai zinājāt, ka uzņēmums Intel Corporation 2004. gadā iztērēja 5 biljonus dolāru etnogrāfiskajai izpētei un ka 2006. gadā līdzās inženieriem šajā uzņēmumā strādāja vairāk nekā 100 antropologu? Un vai zinājāt, ka uzņēmums Microsoft ir otrais lielākais antropologu nodarbinātājs pasaulē? Ko jaunu antropologs var pateikt par organizāciju kultūru un biznesu?
 
Literatūra:

Cimdiņa, Agnese. 2012. An Anthropology of Marketplace Behavior. Aspects of embeddedness in Norwegian entrepreneurship in the Baltics. Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen, Norway. Pp.318.

7. seminārs. Agnese Cimdiņa, Ieva Raubiško. Vērtības. Kā tās ietekmē lauku ikdienu, darījumu vidi, politisko dzīvi?

19. decembrī, plkst. 18.30 Nordea bankas telpās, Kr. Valdemāra ielā 62
 
Šajā seminārā apkoposim iepriekšējās lekcijās skartās tēmas, īpaši pievēršoties vērtību definēšanai un īstenošanai dažādās dzīves jomās. Kā mūsu vērtības jeb priekšstati par vēlamo ietekmē to, ko darām? Kā tās izpaužas savstarpējā saskarsmē vienas sabiedrības ietvaros un kā – plašākā starpkultūru kontekstā?
 
Literatūra:
Cimdiņa, Agnese un Raubiško, Ieva. 2012. Cilvēks un darbs Latvijas Laukos: antropoloģisks skatījums. Rīga: Zinātne.
Cimdiņa, Agnese. 2012. An Anthropology of Marketplace Behavior. Aspects of embeddedness in Norwegian entrepreneurship in the Baltics. Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen, Norway. Pp.318.
 
Margeviča, Santa. 2013. "Sava ceļa gājēji": "sistēma" un alternatīvās dzīves prakses Latvijā. Maģistra darbs.

 
Ieteicamā literatūra:

Cimdiņa, Agnese un Raubiško, Ieva. (red.) 2012. Dzīve – labbūtība - attīstība Latvijas laukos. Rīga: Zinātne. Lpp.264.