Evija Apine, Sandis K. Dūšelis: Apzinātība darba vietā: Kā strādāt līdzsvarotāk?

Apzinātības prakse ir zinātniskos pētījumos pārbaudīta metode fiziskās, garīgās veselības un līdzsvara atjaunošanai. Tā ietver konkrētas zināšanas, apzinātību attīstošas meditācijas un pašregulācijas prasmes – vingrinājumus skaidrākam prātam un veselākam ķermenim.
 
Apzinātības prakses programmas pēdējos 20 gadus tiek plaši pētītas un apgūtas daudzās pasaules augstskolās, piemēram, Oksfordā ir izstrādāta Apzinātībā balstīta kognitīvā terapija, kas ir efektīva depresijas ārstēšanā (MBCT), Masačūsetsas Universitātē Džons Kabat-Zins izstrādāja Apzinātībā balstītu stresa samazināšanas programmu (MBSR). Apzinātības prakse šobrīd pasaulē ir viena no visvairāk zinātniski pētītajām metodēm ar pierādītu efektivitāti, un lekciju ietvaros iepazīstināsim ar vairāku pētījumu secinājumiem.
 
Vairākas pasaulē zināmas kompānijas, kā Apple, General Mills, Yahoo, Procter & Gamble, Deutcshe Bank, Carlsberg, IF u.c. apmāca savus darbiniekus apzinātības prakses pamatprincipos, lai vairotu darbinieku produktivitāti, radošumu, spēju tikt galā ar stresu un slimībām, kā arī – lai uzlabotu apmierinātību ar darbu un dzīvi kopumā.
 
Divas pirmās lekcijas būs vispusīgs un praktiskos piemēros balstīts ievads apzinātības praksē.
 
Trešās un ceturtās lekcijas laikā vairāk uzmanība tiks veltīta pārstrādāšanās jeb “izdegšanas” problēmām un līdzsvarotas darba dienas organizēšanai.

 
Mēs varam daudz zināt par apzinātību, taču to izkopt var tikai praktizējot, tāpēc katras lekcijas ietvaros aptuveni pusi no laika būs nelieli vingrinājumi apzinātības nostiprināšanai, kurus jūs varēsiet izmantot arī mājās.
 
Semināru cikls notiks četros vakaros – 29. martā, 5., 12. un 19. aprīlī, plkst. 18.30 fonda DOTS telpās, Alberta ielā 13, Rīgā.

  
Viena semināra ilgums: 1,5 stundas.
 
Klausītāji, auditorija: šī kursa atziņas un praktiskie vingrinājumi noderēs ikvienam bez izņēmuma, palīdzot veidot dzīvi apzinātāku, skaidrāku un priekpilnāku.
 
Pilna semināru cikla cena, apmeklējot to klātienē: 56 EUR.
 
1. seminārs “Apzinātības prakse: ko tas nozīmē un kā tas praktiski notiek?”
2. seminārs “Iepazīt savu prātu – apzinātībā balstīta stresa samazināšana”
3. seminārs “Līdzsvars starp darbu un atpūtu: kā apzinātības prakse var palīdzēt mazināt pārstrādāšanās riskus?”
4. Seminārs “Apzināta darba diena. Praktiski ieteikumi ikdienai.”
 
Semināru ciklu vadīs
Evija Apine, Mg. Soc.D., ir pieredzējusi uzņēmumu un organizāciju supervizore un Sandis K. Dūšelis, Mg.Psych. ir pieredzējis psihologs un uzņēmējs. Viņi abi ir meditētāji ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi darbā ar klientiem un apzinātības praksē.

Lekciju saraksts

Pirmais seminārs. Apzinātības prakse: ko tā nozīmē un kā tā praktiski notiek?

29. martā, plkst. 18.30 Fonda DOTS telpās, Alberta ielā 13, Rīgā.
Ikdienā mēs pārsvarā esam darbības modalitātē, kad steidzamies „ātrāk, augstāk un tālāk”, kur esam uz mērķi un rezultātu orientēti, tiecoties uz attīstību. Apzinātība ļauj mums pārslēgties uz esības modalitāti, kad esam kontaktā paši ar sevi, klātbūtnē ar citiem un pakāpeniski palīdz pieņemt to, ko nevaram mainīt un ietekmēt.
Apzinātība palīdz paraudzīties plašāk uz situāciju darbā, atrast prasmīgu piepūli un izvērtēt prioritātes, tā ļauj jums izbaudīt kafijas pauzi bez satraucošām domām par to, kas vēl būtu jāpaveic. Tā palīdz pārslēgt uzmanību un piedzīvot lietu dabisko attīstības gaitu.
Seminārā izmēģināsim meditāciju praktiski.

Otrais seminārs. Iepazīt savu prātu – apzinātībā balstīta stresa samazināšana

5. aprīlī, plkst. 18.30 Fonda DOTS telpās, Alberta ielā 13, Rīgā.
Mums nav jāpiedzīvo īpaši notikumi, lai mēs kļūtu par stresa reakciju upuriem. Mums pietiek tikai padomāt satraucošas domas, un diskomforts ir klāt. Kā mūsu negatīvās pārliecības ietekmē mūsu emocijas, uzvedību un sasniegumus darbā? Pievērsīsim uzmanību stresam raksturīgo domāšanas veidu atpazīšanai un skaidrosim, kā sevis novērošanas prasmes var palīdzēt mazināt spriedzi gan darbā, gan ikdienā?
Otrajā seminārā piedāvāsim jaunu meditācijas tehniku, ko izmēģināt praktiski.

Trešais seminārs. Līdzsvars starp darbu un atpūtu: kā apzinātības prakse var palīdzēt mazināt pārstrādāšanās riskus?

12. aprīlī, plkst. 18.30 Fonda DOTS telpās, Alberta ielā 13, Rīgā.
Nogurums, pārstrādāšanās un tas, ka veicamie pienākumi šķietami nebeidzas, nereti mūs atrauj no tām svarīgajām aktivitātēm, kuras mums palīdz atjaunot spēkus un rūpēties par sevi. Viegla aizkaitināmība, sāpes ķermenī, nogurums, trauksme un veģetatīvā distonija, nomāktība, prieka trūkums ir tikai dažas no izdegšanas pazīmēm.
Sevis izpēte, ko piedāvā apzinātība, nav ātrs līdzeklis, lai problēmu atrisinātu, bet, ja jūs nododaties sevis izpētei un ieviešat noteiktas izmaiņas savā dzīvē, tad labsajūta ir tikai dabiskas sekas.
Piedāvāsim jums mājas darbus, kas palīdz izpētīt izdegšanas riskus.

Ceturtais seminārs. Apzināta darba diena. Praktiski ieteikumi ikdienai

19. aprīlī, plkst. 18.30 Fonda DOTS telpās, Alberta ielā 13, Rīgā.
Apzinātības praktizēšana darbā sniedz lielāku prāta skaidrību un palīdz vieglāk noteikt prioritātes, paaugstina spēju koncentrēties, palīdz atjaunot enerģiju un sniedz vairāk iekšēja miera. Daudzi praktizētāji pieredz radošu pacēlumu un svaigas idejas gan meditācijas laikā, gan pēc meditācijas. Uzņēmumos, kuros darbinieki praktizē apzinātību, ir mazāk “izdegšanas” gadījumu un darba kavējumu slimības dēļ.
Šajā lekcijā runāsim par to, kā praktiski organizēt savu darba dienu, lai apzinātība kļūtu par ikdienas sastāvdaļu un atbalstu? Kā arī par to, kā organizācijas var integrēt apzinātības praksi savā ikdienā, lai darbs ritētu efektīvāk.