Indra Majore-Dūšele, Sandis K. Dūšelis: Ievads apzinātības praksē

Līdzsvarota būšana ikdienā palīdz ne tikai mums pašiem dzīvot mierīgāk un justies labāk, bet arī tiešā veidā ietekmē mūsu spēju sadarboties ar citiem. Jo līdzsvarotāk jūtamies paši un pilnīgāk spējam apzināties savus resursus un iespējas, jo labāk tiekam galā ar dzīves mainīgo realitāti.
 
Mūsu domāšanas paradumi un attieksme pret sevi tiešā veidā ietekmē pašsajūtu, sevis analizēšana ne vienmēr sniedz mierinājumu un pārmaiņas. Sevis novērošana ir apzinātības prakses pieejas pamatā un, lai arī pēc definīcijas, tā ir ļoti vienkārša, bieži šajā procesā gadās šķēršļi, kuru pārvarēšanai var palīdzēt konkrētas zināšanas un pieredzējis domubiedrs.
 
Apzinātības prakse ir zinātniskos pētījumos pārbaudīta metode fiziskās, garīgās veselības un līdzsvara atjaunošanai. Tā ietver ietver konkrētas zināšanas, apzinātības meditācijas un pašregulācijas prasmes – vingrinājumus skaidrākam prātam un dzīvākam ķermenim. Mēs varam daudz zināt par apzinātību, taču to izkopt var tikai praktizējot, tāpēc katras lekcijas ietvaros piedāvāsim praktiskus vingrinājumus, ko izmēģināt.
 
Apzinātības prakses programmas pēdējos 20 gadus tiek plaši pētītas un apgūtas daudzās pasaules augstskolās, piemēram, Oksfordā ir izstādāta Apzinātībā balstīta kognitīvā terapija, kas ir efektīva depresijas ārstēšanā (MBCT), Masačusetsas Universitātē Džons Kabat-Zins izstrādāja Apzinātībā balstītu stresa samazināšanas programmu (MBSR). Apzinātības prakse šobrīd pasaulē ir viena no visvairāk zinātniski pētītajām metodēm ar pierādītu efektivitāti, un lekciju ietvaros padalīsimies ar dažiem no šiem daudzajiem pētījumiem.
 
Vairākas pasaulē zināmas kompānijas, kā Apple, General Mills, Yahoo, Procter & Gamble, Deutcshe Bank, Carlsberg, IF u.c. apmāca savus darbiniekus apzinātības prakses pamatprincipos, lai vairotu darbinieku produktivitāti, radošumu, spēju tikt galā ar stresu un slimībām, kā arī – lai uzlabotu apmierinātību ar darbu kopumā.
 
Semināru cikla laikā iepazīstināsim jūs ar trīs būtiskiem tematiem personiskā līdzsvara veicināšanai, kas tiek ietverti apzinātības prakses apmācību programmās.
 
Norises vieta: LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 225. telpa, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā.
 
Viena semināra aptuvenais garums: 2 stundas.
 
Klausītāji, auditorija: šī kursa vienkāršās atziņas noderēs ikvienam bez izņēmuma, palīdzot veidot dzīvi apzinātāku, skaidrāku un priekpilnāku.
 
Pilna semināru cikla cena, apmeklējot to klātienē: 42 EUR. Nordea bankas klientiem 15% atlaide.
 
1. seminārs “Apzinātības prakse: ko tas nozīmē un kā tas praktiski notiek?”
2. seminārs “Iepazīt savu prātu - apzinātībā balstīta stresa samazināšana”
3. seminārs “Sirsnība un labvēlība pret sevi un citiem, kā psiholoģiskās labklājības pamats”
 
 No kursa dalībnieku atsauksmēm:

"Viss bija lieliski! Ļoti patika piemēri no dzīves un veselīgā humora piedeva."
"Patika, ka lektoriem ir plašas zināšanas arī psiholoģijā, ne tikai apzinātībā un meditācijā."
"Vienkāršība, āpgūšanas metožu praktiskā pielietošana, stāstījumi no pieredzes..."
"Pasniedzēju pieredze, personība un lieliskā mijiedarbība ļāva ne tikai klausīties, bet arī baudīt visas trīs lekcijas (garas darba dienas noslēgumā ļāva reģenerēties)."
"Lekciju saturs pielāgots esošajam laikam, videi, problēmām."
 
Semināru ciklu vadīs
Indra Majore-Dūšele, Mg.Psych, Mg.Ves.Apr. un Sandis K. Dūšelis, Mg.Psych. ir pieredzējuši psihologi ar izglītību psihoterapijā un meditētāji ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi klīniskajā darbā un apzinātības praksē.

Lekciju saraksts

Pirmais seminārs. Apzinātības prakse: ko tā nozīmē un kā tā praktiski notiek?

11. janvārī, plkst. 18.30 LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 225. telpa, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā
Apzinātība ir uzmanības vēršana un atvērtība tagadnes pieredzei, no viena mirkļa nākamajā, ar pieņemošu un labvēlīgu attieksmi pret lietām tādas, kādas tās ir. Ikdienā mēs pārsvarā esam darbības modalitātē, kurā steidzamies „ātrāk, augstāk un tālāk”, kur esam uz mērķi un rezultātu orientēti, tiecoties uz attīstību. Apzinātība ļauj mums pārslēgties uz esības modalitāti, būšanu kontaktā pašam ar sevi, klātbūtnē ar citiem un pakāpeniski palīdz pieņemt lietas, ko nevaram mainīt un ietekmēt.

Seminārā stāstīsim par apzinātības prakses vēsturisko izcelsmi un tās būtību. Par to, kā izpaužas neapzināts dzīvesveids un kāpēc mēs tik daudz laika pavadām autopilotā? Kā ar apzinātības praksi var vairot iekšējo līdzsvaru, atjaunot enerģiju un ieviest citas pārmaiņas ikdienā?

Semināra noslēdzošajā daļā izmēģināsim meditāciju praktiski.

Otrais seminārs. Iepazīt savu prātu – apzinātībā balstīta stresa samazināšana

18. janvārī, plkst. 18.30 LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 225. telpa, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā
Mums nav jāpiedzīvo īpaši notikumi, lai mēs kļūtu par tādu stresa reakciju, kā galvassāpju, raižu, muskuļu spriedzes, gremošanas traucējumu un ātra noguruma upuriem. Mums pietiek tikai padomāt satraucošas domas un diskomforts ir klāt.

Pievērsīsim uzmanību stresam raksturīgo domāšanas paternu atpazīšanai un skaidrosim, kā sevis novērošanas prasmes var palīdzēt mazināt spriedzi.

Seminārā dalīsimies ar to, kā apzinātības prakses pieejas ietvaros varam raudzīties uz stresa cēloņiem ikdienā. Iepazīstināsim ar Džona Kabat-Zina izstrādāto Apzinātībā balstītās stresa samazināšanas programmu (MBSR).

Otrajā seminārā piedāvāsim jaunu meditācijas tehniku, ko izmēģināt praktiski.

Trešais seminārs. Sirsnība un labvēlība pret sevi un citiem kā psiholoģiskās labklājības pamats

25. janvārī, plkst. 18.30 LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 225. telpa, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā

Ja jums ir gadījies vienatnē pavadīt laiku istabā un pēc tam secināt, ka jūsu garastāvoklis ir sabojāts, tad, iespējams, jums būtu jāizturas pret sevi draudzīgāk. Reizēm mums ir raksturīgi sevi kritizēt. Mūsu “negatīvās” emocijas, prāta stāvokļi un automātiskās negatīvās domas ("Es slikti izskatos, man nekas nesanāks" utt.) veido gana daudz iemeslu sliktai pašsajūtai, tāpēc labvēlīgu prāta stāvokļu kultivēšana ir īpaši svarīga.

Dalailama ir teicis: “... līdzcietība nerodas “mehāniski”. Tādām jūtām, ja vien tās ir patiesas, jāizaug palēnām, tām jābūt uzturētām katrā indivīdā, jābalstās uz pārliecību par savu paša vērtību. Laipna izturēšanās ir katra personiskā izvēle. Katra indivīda izturēšanās ikdienā patiesībā ir visīstākā mūsu līdzcietības pārbaude.”

Attieksme meditācijā ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas palīdz to apgūt.

Semināra noslēgumā mācīsim labvēlības meditācijas tehniku.