Jānis Priede: Ievads ekonomikā: praktiskā mikroekonomika

Mēs ikdienā nepārtraukti pieņemam dažādus ekonomiska rakstura lēmumus, lai gan ne vienmēr par to aizdomājamies – veicot pirkumus vietējā veikalā, plānojot savu laiku, pusdienojot, atpūšoties, sportojot, spēlējot mūzikas instrumentu, gleznojot utt. Interesanti, ka visām šīm aktivitātēm pamatā ir dažādi ekonomiskie modeļi, kas skaidro mūsu uzvedību.
 
Kursa mērķis ir populārzinātniskā un interesantā veidā dot plašam klausītāju lokam būtiskākās zināšanas par likumsakarībām, ko pēta mikroekonomika, t.i. par patērētāju un ražotāju motivāciju un rīcību tirgū; par patērētāju optimālu pirkumu izvēli, kas sniegtu maksimālu labumu; par uzņēmēju dilemmu izvēloties resursu preču un pakalpojumu radīšanai, lai minimizētu izmaksas; par īpatnībām dažādos tirgus tipos un peļņas maksimizācijas nosacījumiem; par cenu stratēģijām, kas sniedz iespējas maksimizēt ieņēmumus; par informācijas trūkuma ietekmi uz tirgus dalībniekiem.
 
Šajā "Praktiskās Mikroekonomikas" kursā ir iekļautas tēmas, kas ir būtiskas ikvienam no mums, kas ļauj labāk saprast ikdienā ap mums notiekošos procesus. Savukārt, šo procesu labāka izpratne nodrošina labāku lēmumu pieņemšanu – tātad, lielāku labumu mums katram un sabiedrībai kopumā!
 
Kurss organizēts sadarbībā ar LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti.
 
Kursa norise: Lekciju kurss var tikt piedāvāts studēšanai tiešsaistē. Bez tiešsaistes studijām ir iespējams iegādāties piekļuvi visu lekciju video, intereses gadījumā lūgums rakstīt uz: luopenminded@gmail.com
 
Vienas video lekcijas ilgums: 50-95 minūtes.
 
Klausītāji, auditorija: visi, kas vēlas atklāt un izprast ekonomiskas likumsakarības ikdienas dzīvē un tādējādi pieņemt informētākus un izsvērtākus lēmumus.
 
Par lektoru
LU BVEF asociētais profesors Jānis Priede ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs.
 

Lekciju saraksts

1. lekcija

Pieprasījuma un piedāvājuma likumi un tā izpausmes jeb „Pavērojiet savu iepirkumu grozu un atklāsiet…”

2. lekcija

Patērētāju uzvedība tirgū, optimāla izvēle jeb „Kā izvēlēties, lai gūtu lielāku labumu?”

3. lekcija

Uzņēmēju uzvedība tirgū, optimāla resursu izvēle jeb „Ko izvēlēties: Ansi vai Asimo?”

4. lekcija

Peļņas maksimizācija dažādos tirgus tipos jeb „Vairāk ne vienmēr nozīmē vairāk…”

5. lekcija

Cenu stratēģijas jeb „Ja veļas pulveri mazgā vienādi, tad kāpēc maksāt vairāk?”

6. lekcija

Asimetriskā informācija un tās ietekme uz lēmumu pieņemšanu jeb „Kāpēc lietoto automašīnu tirgū pastāv iespēja iegādāties „lūzni”?”

 
Par iespēju iegādāties piekļuvi visu lekciju video lūgums rakstīt uz: luopenminded@gmail.com