Jānis Priede: Ievads ekonomikā: praktiskā mikroekonomika

Mēs ikdienā nepārtraukti pieņemam dažādus ekonomiska rakstura lēmumus, lai gan ne vienmēr par to aizdomājamies – veicot pirkumus vietējā veikalā, plānojot savu laiku, pusdienojot, atpūšoties, sportojot, spēlējot mūzikas instrumentu, gleznojot utt. Interesanti, ka visām šīm aktivitātēm pamatā ir dažādi ekonomiskie modeļi, kas skaidro mūsu uzvedību.
 
Kursa mērķis ir populārzinātniskā un interesantā veidā dot plašam klausītāju lokam būtiskākās zināšanas par likumsakarībām, ko pēta mikroekonomika, t.i. par patērētāju un ražotāju motivāciju un rīcību tirgū; par patērētāju optimālu pirkumu izvēli, kas sniegtu maksimālu labumu; par uzņēmēju dilemmu izvēloties resursu preču un pakalpojumu radīšanai, lai minimizētu izmaksas; par īpatnībām dažādos tirgus tipos un peļņas maksimizācijas nosacījumiem; par cenu stratēģijām, kas sniedz iespējas maksimizēt ieņēmumus; par informācijas trūkuma ietekmi uz tirgus dalībniekiem.
 
Šajā "Praktiskās Mikroekonomikas" kursā ir iekļautas tēmas, kas ir būtiskas ikvienam no mums, kas ļauj labāk saprast ikdienā ap mums notiekošos procesus. Savukārt, šo procesu labāka izpratne nodrošina labāku lēmumu pieņemšanu – tātad, lielāku labumu mums katram un sabiedrībai kopumā!
 
Kurss tiek organizēts sadarbībā ar LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti.

 

Vienas video lekcijas ilgums: 50-95 minūtes.
 
Klausītāji, auditorija: visi, kas vēlas atklāt un izprast ekonomiskas likumsakarības ikdienas dzīvē un tādējādi pieņemt informētākus un izsvērtākus lēmumus.
 
Par lektoru
LU BVEF asociētais profesors Jānis Priede ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs.
 
Kā notiks studijas tiešsaistē?
 
1. Piesakies dalībai lekciju kursā, aizpildot reģistrācijas anketu.
2. Lekciju video pēc kursa noslēguma būs visiem pieejami bez maksas. Bet reģistrēšanās kursā ir par simbolisku maksu (6.90 EUR). Par šo maksu saņemsi lekciju video savā e-pastā kopā ar materiāliem, pašpārbaudes testiem, kā arī iespēju kārtot noslēguma pārbaudes darbu un saņemt sertifikātu par kursa apgūšanu.
3. Lekciju un materiālu sūtījumus saņemsi savā e-pastā reizi nedēļa – pirmdienās, sākot ar 7. augustu.
4. 11. septembrī kopā ar kursa pēdējās lekcijas video saņemsi noslēguma pārbaudes darbu. Izpildi to līdz 20. septembrim. Ja pārbaudes darbs izpildīts, pareizi atbildot uz vismaz 70% jautājumu, nedēļas laikā saņem sertifikātu par kursa apgūšanu.

Lekciju saraksts

1. lekcija

Pieprasījuma un piedāvājuma likumi un tā izpausmes jeb „Pavērojiet savu iepirkumu grozu un atklāsiet…”
Lekciju saņemsiet savā e-pastā 7. augustā.

2. lekcija

Patērētāju uzvedība tirgū, optimāla izvēle jeb „Kā izvēlēties, lai gūtu lielāku labumu?”
Lekciju saņemsiet savā e-pastā 14. augustā.

3. lekcija

Uzņēmēju uzvedība tirgū, optimāla resursu izvēle jeb „Ko izvēlēties: Ansi vai Asimo?”
Lekciju saņemsiet savā e-pastā 21. augustā.

4. lekcija

Peļņas maksimizācija dažādos tirgus tipos jeb „Vairāk ne vienmēr nozīmē vairāk…”
Lekciju saņemsiet savā e-pastā 28. augustā.

5. lekcija

Cenu stratēģijas jeb „Ja veļas pulveri mazgā vienādi, tad kāpēc maksāt vairāk?”
Lekciju saņemsiet savā e-pastā 4. septembrī.

6. lekcija

Asimetriskā informācija un tās ietekme uz lēmumu pieņemšanu jeb „Kāpēc lietoto automašīnu tirgū pastāv iespēja iegādāties „lūzni”?”
Lekciju kopā ar noslēguma pārbaudes testu saņemsiet savā e-pastā 11. septembrī.