Ansis Jurģis Stabingis: Gribasspēks

Sabiedrībā, kurā dzīvojam, gribasspēkam tiek pievērsta liela uzmanība: šķiet, tā ir būtiskākā īpašība, kas raksturo uz sasniegumiem orientētu cilvēku, un gribasspēks tiek uzskatīts par visu sasniegumu pamatu.
 
Ne velti pētījumi liecina, ka:
– mācībās gribasspēks ļauj iegūt augstākas sekmes, nekā intelekts.
– vadībā gribasspēks sniedz labākus rezultātus nekā harisma.
– attiecībās gribasspēks ir svarīgāks nekā empātija.
 
Ir zināmas daudzas gribasspēka teorijas, un neskaitāmi pētījumi liecina par to, ka ir vērts attīstīt gribasspēku. Gribasspēka attīstībai ir izstrādātas daudzas un dažādas metodes. Bet, palūkojoties dziļāk, tas viss nav tik vienkārši. Gribasspēka uzvaras gājiens balstās vienā noteiktā pasaules uzskatā, kurš, savukārt balstās uz vairākiem pieņēmumiem. Kamēr šie pieņēmumi netiek apšaubīti, gribasspēka attīstīšana šķiet pašsaprotama. Bet gribasspēkam ir arī ēnas puse, par kuru mūsu sabiedrībā izvairās runāt. Tāpat — ir iespējams pasaules skatījums, kurā gribasspēks un uz tā balstīti sasniegumi nav pārāk būtiski un vēlami.
 
Kursa laikā autora mērķis ir gan atklāt gribasspēka un sasniegumu ideoloģijas alternatīvas, gan arī — tradicionālā gribasspēka skatījuma ietvaros aplūkosim tā saistību ar cilvēka brīvību, emocijām, stresu un spēju sasniegt savus mērķus. Kādi ir tie iemesli, kuru dēļ gribasspēks (šķietami) nedarbojas. Tiks piedāvāti konkrēti paņēmieni un tehnikas, kas var palīdzēt iepazīt sevi, kā arī attīstīt un stiprināt gribasspēku.
 
Kursa norise: Lekciju kurss var tikt piedāvāts studēšanai tiešsaistē. Bez tiešsaistes studijām ir iespējams iegādāties piekļuvi visu lekciju video, intereses gadījumā lūgums rakstīt uz: luopenminded@gmail.com
 
Vienas lekcijas garums: 20-55 minūtes.
 
Klausītāji, auditorija: visi, kurus interesē, kā gribasspēks ir saistīts ar cilvēka brīvību, emocijām, laimi, stresu un spēju sasniegt savus mērķus.
 
No klātienes kursa dalībnieku atsauksmēm:
"Paldies, lekcijās gūtās atziņas labi pielietojamas ikdienas gaitās. Patika kursa struktūra un filozofisku domu izklāsts vienkāršā, viegli uztveramā valodā."
"Patika vienkāršā valoda un piemēri, kas tika sasaistīti ar pētījumiem. Kā arī ļoti patika katras nodarbības sākuma [apzinātības] vingrinājums."
"Nezinu pat, ko ieteikt. Viss bija tuvu ideālam vai pat vēl vairāk."
 

Par lektoru
 
Ansis Jurģis Stabingis ir sertificēts psihoterapeits (LPB, EPA), pēc pamatizglītības — psihologs (M.Sc., LU). Pateicoties pasniedzēja darba pieredzei SFU (Vīnē), RPIVA, RSU (Rīgā), organizācijām vada kursus un mācības par personāla vadības un biznesa psiholoģijas tēmām apzinātības jomā (attieksme, stresa pārvaldība, laime kā prasme, mentālā higiēna, apzinātība attiecībās). Kā pasniedzējs "Apzinātības un miera praksē" (www.aumprakse.lv) piedāvā dažādus publisko lekciju kursus par tēmām, kas saistītas ar apzinātību (mindfulness).

Lekciju saraksts

1. LEKCIJA. GRIBASSPĒKS UN BRĪVĪBA

Griba vienmēr ir saistīta ar brīvību. Gribēt varam tikai tur un tad, kur un kad ir brīvība. Bet, ja ir brīvība, esam spiesti izvēlēties. Sartra vārdiem sakot — mēs esam nolemti brīvībai. Cik brīvi mēs esam? Un vai gadījumā brīvība nav tikai ilūzija?

2. LEKCIJA. MĒRĶU UZSTĀDĪŠANA

Kā mēs realizējam savu brīvību? Kā mēs izvēlamies gribēt to, ko gribam? Kā uzstādām mērķus un kā jau mērķu uzstādīšanas laikā nolemjam tos neveiksmei?

3. LEKCIJA. DIVAS GRIBAS

No vienas puses, mēs vēlamies sasniegt mērķi. No otras — vēlamies, lai būtu labi, lai nebūtu slikti un lai tas ir tūlīt. Šīs abas vēlmes darbojas vienlaikus un par katru no tām atbild sava smadzeņu daļa. Līdz ar to tās ir fundamentālā konfliktā — un gribasspēka problēmas nav nedz audzināšanas, nedz vāja rakstura jautājums, bet gan eksistenciāls dotums. Mēs esam piedzimuši ar smadzenēm, kurās jau ir šis konflikts. Kā ar to dzīvot?

4. LEKCIJA. GRIBASSPĒKS UN SMADZENES

Mūsdienu neirozinātnes atklājumi ļauj labāk saprast to, kā smadzeņu uzbūve un funkcijas ir saistītas ar gribasspēku.

5. LEKCIJA. GRIBASSPĒKS UN STRESS

Kā gribasspēks ir saistīts ar stresu? Kā stress ietekmē gribasspēku un kā gribasspēks — stresu?

6. LEKCIJA. GRIBASSPĒKS UN ELPOŠANA

Kā mūsu elpošana ietekmē mūsu gribasspēku?

7. LEKCIJA. GRIBASSPĒKS UN APZINĀTĪBA

Lekcijā par to, kā apzinātības prakse attīsta gribasspēku.

8. LEKCIJA. GRIBASSPĒKA RĪKU KASTE

Šajā lekcijā Ansis Jurģis Stabingis piedāvā virkni praktisku vingrinājumu un piemēru, kas ļauj stiprināt gribasspēku.

 
Par iespēju iegādāties piekļuvi visu lekciju video lūgums rakstīt uz: luopenminded@gmail.com