Dāvids Štēbelis, Kārlis Apkalns: Ievads Biznesa Modelēšanā

Lielākā daļa cilvēku domā, ka biznesa sakārtošanai nepieciešams daudz naudas, neatkārtojams produkts vai arī kāda īpaša veiksme. Teorija un prakse rāda, ka to klātesamība uzņēmumam neko negarantē. Lai uzņēmums būtu dzīvotspējīgs, svarīgākais ir Biznesa Modelis, kura labs risinājums ļauj attīstīties arī bez milzu resursiem, produkta unikalitātes vai paļaušanās uz veiksmi.
 
Kā biznesa ideju pārbaudīt bez dārgiem eksperimentiem? Kā labāk izmantot esošos resursus? Ko tieši pērk Klients? Kā dažādot un uzlabot ienākumu plūsmu?
  
Šos biznesa izveidē un pārbūvē aktuālus jautājumus risināsim Dāvida Štēbeļa un Kārļa Apkalna kursā “Ievads Biznesa Modelēšanā”.
  
Vienas lekcijas garums: aptuveni 45 minūtes. Kursa cenā iekļauta kafija, tēja un spēcinoša uzkoda. Pēc kursa noklausīšanās izsniegsim sertifikātu.
  
Šobrīd kursu var noklausīties tikai klātienē. Piedāvājums tiešsaistē gaidāms šī gada rudenī.
  
  

PAR LEKTORIEM
  
Dāvids Štēbelis - 10+ gadus vadījis Kraft Foods, Procter&Gamble, Spilva, Coca-Cola, Credit24, Samsung u.c. uzņēmumus konsultējušu kompāniju. Telia Latvia produktu attīstības vadītājs, starptautiska start-up Fastr dibinātājs.
   
Kārlis Apkalns - Rīgas vadošo biznesa skolu pasniedzējs, treneris un konsultants ar 10+ gadu praksi, strādājis ar Latvenergo, Lattelecom, Tele2, LMT, Citadele, Nordea, BTA, Balta, Ergo u.c. .

Lekciju saraksts

1. un 2. lekcija

2014. gada 12. maijā plkst. 19.15 Birojnīcā, Berga bazārā

1. lekcija – Kādi elementi jāparedz sekmīgi funkcionējošā Biznesa Modelī? Kā tie mijiedarbojas un grupējas? Kā būvēt Biznesa Modeli? Uz ko tiekties, to veidojot?

2. lekcija – Kāpēc nepieciešams Biznesa Modelis? Kādas liktenīgas kļūdas un leģendāras uzvaras nodrošinājuši tieši biznesa modeļi? Kā (ne vienmēr veiksmīgi) biznesus veido Latvijā?

3. un 4. lekcija

2014. gada 15. maijā plkst. 19.15 Birojnīcā, Berga bazārā

3. lekcija – Ko pērk Klients? Kas ir Klienta Darbs (Customer Job)? Kā Vērtības piedāvājums mainās atkarībā no izvēlētā Klientu Segmenta?

4. lekcija – Kā var veidot, dažādot un optimizēt ienākumu plūsmas? Cik stabils ir mans Biznesa Modelis?